O nas

Misja Fundacji wpisana została w jej nazwę. InteRe w rzeczywistości jest akronimem dwóch słów: INTEgracja i RElacja. Działania Fundacji mają sprzyjać integracji i nawiązywaniu relacji między Włochami i Polską na polu kultury, sztuki, nauki, gospodarki, nowych technologii. W tym celu organizowane są wydarzenia kulturalne, seminaria, zajęcia dydaktyczne, społeczno-kulturalne programy wymiany, misje handlowe i spotkania przedsiębiorców.

 

Silvia Rosato - Prezes

foto Silvia

Ukończyła Nauki Polityczne w Padwie, po studiach przeprowadziła się do Bolonii, gdzie przez 7 lat kierowała Centrum Badań nad Dydaktyką Multimedialną Sinform Bologna i wykładała ‘Metodologię e-Learningu’ na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Bolonii. W 2007r. przeprowadziła się do Łodzi, gdzie mieszka do dziś, była koordynatorem projektu partnerskiego między Włochami i Polską z ramienia Ministerstwa Zdrowia Republiki Włoch. Od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi w zakresie innowacji, nowych technologii, komunikacji, zarządzania i szkoleń zawodowych. Podczas pobytu w Łodzi nawiązała współpracę z wieloma strukturami i instytucjami lokalnymi, co umożliwiło jej promowanie kultury włoskiej i stworzenie programów współpracy między obydwoma krajami.

 

 

 

Członkowie Rady Fundacji:

Cezary Pałczyński

Cezary Pałczyński

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi ze specjalizacją z medycyny wewnętrznej i alergologii, zdobył tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych w 2004. Kieruje Kliniką Chorób Zawodowych Toksykologii oraz Ośrodkiem Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Jest członkiem wielu komitetów badawczych, wśród których znajdują się: Europejskie Stowarzyszenie ds. Układu Oddechowego, Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, Międzynarodowa Komisja Zdrowia w Środowisku Pracy. Współpracuje z Unilever w charakterze Starszego Konsultanta Medycznego na Polskę i Kraje Bałtyckie.

 

Marek Kopczyński

Marek Kopczyński

Ukończył Wydział Prawa na UŁ, w 1985r. zdobył tytuł adwokata. Radca prawny Biura Handlu Zagranicznego w latach 1985-1988. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji publicznych, prywatnych oraz aspektów prawnych związanych z finansowaniem operacji inwestycyjnych. Jest jednym z założycieli i członkiem Biura Radców Prawnych BMK w Łodzi, członkiem Rady Nadzorczej Macrologic SA. W latach2004-2007 był wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej, od 2007r. jest członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński

Dr ekonomii, wybitny specjalista w dziedzinie finansów, doradca, konsultant, członek władz wielu polskich spółek, banków i międzynarodowych korporacji. Aktualnie zatrudniony jako Adj. Professor of Business w College of Business University of Illinois w Urbana-Champaign w USA; docent w Katedrze Finansów i kierujący Zakładem Finansów Strategicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów i rynków kapitałowych, wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Od kilkunastu lat wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA prowadzonym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki, a także w programach Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.